Przedmowa

“Przy drzwiach do większości buddyjskich świątyń stoją posągi groźnych demonów. Żeby móc wkroczyć do świętej przestrzeni, trzeba między nimi przejść. A to dlatego, że każdy człowiek, który pragnie prowadzić wolne i uświęcone życie, musi się uporać z licznymi demonami – lęku, agresji, pokus, ignorancji. Nie da się ich zlekceważyć.
Książka Karmienie demonów Tsultrim Allione to znakomity przekład kulturowy i bezcenny skarb przekazany zachodniemu światu. Wspaniałej i stosunkowo mało znanej, starej linii przekazu autorka nadała zrozumiałą, nowoczesną formę, nie naruszając jej esencji i nie tracąc nic z jej mocy. Mogła tego dokonać, bo ma za sobą czterdzieści lat pobierania głębokich nauk buddyjskich, jest wielką lamą i wizjonerką, dysponuje wnikliwą wiedzą o psychice człowieka Zachodu, potrafi połączyć w sobie dwa światy – klasyczny Tybet i współczesność.”
z przedmowy Jacka Kornfielda do książki „Nakarmić swoje demony” Tsultrim Allione

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.