Wiersz z odosobnienia Lamy Tsultrim Allione

Wiersz z odosobnienia Lamy Tsultrim Allione

Dzień Dakini, 9 marzec 2002

HUM BAM:
Pierwotna czysta przestrzeń rodzi wszystko
Jeszcze bez żadnej intencji
Jeszcze wolna od jakiejkolwiek formy,
lecz obejmująca wszystko
Aby święta więź z Wielką Matką została zrealizowana!

Wewnętrzny płomień wybucha na zewnątrz
i rozpoznaje samego siebie
przekazując wiedzę najgłębszego zjednoczenia
wrodzonej czystości i spontanicznej manifestacji
Niechaj święta wieź z wysłanniczką świętej Matki
Pradżną Pramitą zostanie zrealizowana!

W odpowiedzi na płacze i modlitwy czujących istot
Zagubionych w swojej własnej projekcji
Zrodzona ze łzy czystego współczucia
Manifestująca się gdziekolwiek jest wzywana
Niechaj święta wieź z majestatyczną Tarą
zostanie zrealizowana!

Wy, którzy jesteście posiadaczami skarbu
ujawniający doskonale duchowe nauki
w doskonałej chwili dla doskonałego zgromadzenia
Utrzymani i wspierani przez khatvanga
Partnerkę wielkiej błogości
Niechaj święta wieź z nauczycielem
z umysłu do umysłu
symboliczne i ustne przekazy zostaną zrealizowane!

Wy, którzy przejawiacie świetlisty taniec magicznej sieci
Wzmacniając głębie naszej praktyki
Prowadzące nas do dogodnych zewnętrznych, wewnętrznych i tajemnych miejsc,
Niechaj święta wieź z Mądrością Dakiń
które rozpraszają wszelkie przeszkody
zostanie zrealizowana!

Wy, którzy chronicie święte nauki
i pilni jogini, którzy działacie w zgodzie z Dharmą
Wy, którzy ułatwiacie oświecone aktywności
tych, którzy utrzymują świętą linię Nyingtig
Niechaj święta wieź ze strażnikami i strażniczkami zostanie zrealizowana!

E Ma Ho!
Pierwotna jedność
Pierwotna wolność
Pierwotna mądrość
Wymiar, który jest zawsze obecny
Rzeczywistość serca wielkiej błogości
Realizuje świętą wieź!

Niech każda zasługa zgromadzona przez moje wysiłki
W górskim odosobnieniu Tara Mandala
Przyniesie pożytek wszystkim istotom wędrującym w pomieszaniu,nierozpoznającym swojego własnego odbicia

Niechaj najwyższe błogosławieństwa Lamów,
tych, którzy utrzymują nauki,
Bóstw, Dakiń i Strażników
spowodują, że Dharma zakorzeni się w tym kraju
wielkiego piękna i wielkiego pomieszania

Poprzez błogosławieństwa prawdziwego zrozumienia
Niechaj całe cierpienie zniknie a radość zapanuje na zawsze!

E MA HA

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.