Pięć Wskazań

Pięć wskazań stanowi zalecenia przekazane przez Buddę, abyśmy mogli prowadzić spokojne życie, przyczynić się do własnego szczęścia, szczęścia naszych najbliższych, całego społeczeństwa i najwyższego dobra wszystkich czujących istot oraz całej Ziemi. Stanowią one podstawę uniwersalnej moralności, określają właściwe postępowanie w Ośmiorakiej Szlachetnej Ścieżce, którą przedstawił Budda, jako drogę uwolnienia się od cierpienia i osiągnięcia prawdziwego szczęścia.

Pięć wskazań istnieje nie po to, aby ograniczać nas, lecz aby chronić nas i innych. Złamanie wskazania nie jest uważane za grzech, ale za niezręczny akt braku mądrości w określonej sytuacji. Zachęca się obserwowanie wskazań ze zrozumieniem i uważnością. Jeśli kiedykolwiek któreś ze wskazań nie jest przestrzegane, powinno to być jedynie dla dobra innych i nigdy dla własnej egoistycznej korzyści.

PIĘC WSKAZAŃ

  1. Będę praktykować nie-krzywdzenie, szczerą troskę o wszystkie formy życia.

Świadomi cierpienia powodowanego przez niszczenie życia, pielęgnujemy współczucie praktykując i ucząc się sposobów ochrony życia: ludzi, zwierząt i roślin. Wyrzekamy się zabijania, pozwalania innym na zabijanie, wyrzekamy się wspierania jakiegokolwiek aktu zabijania w świecie oraz fizycznego lub mentalnego krzywdzenia jakiejkolwiek czującej istoty.

  1. Będę praktykować szczodrość, troskliwie opiekując się Ziemią i wszystkimi istotami.

Świadomi cierpienia powodowanego przez wyzysk, niesprawiedliwość i kradzież, szanujemy własność innych i praktykujemy uczciwość oraz szczodrość dzieląc czas, energię i materialne środki, a także cenną Dharmę z innymi w potrzebie. Powstrzymujemy  się brania lub używania czegokolwiek, co nie zostało nam podarowane.

  1. Będę praktykować mądre związki i nie będę krzywdzić poprzez seksualność

Świadomi cierpienia spowodowanego przez niewłaściwe zachowania seksualne, będziemy praktykować odpowiedzialność, chronić bezpieczeństwo i integralność osób, par, rodzin i społeczeństwa. Unikamy relacji seksualnych bez miłości i głębokiego zaangażowania, nie przyczyniamy się do niszczenia własnej lub czyjejś zobowiązanej relacji. Będziemy robić wszystko, aby chronić dzieci przed nadużyciami seksualnymi, pary i rodziny przed rozbiciem z powodu niewłaściwych zachowań seksualnych.

  1. Będę praktykować mądrą mowę mówiąc tylko to, co jest użyteczne, prawdziwe i aktualne.

Świadomi cierpienia spowodowanego przez nieuważną mowę i nieumiejętność słuchania pielęgnujemy mowę pełną miłującej dobroci i głębokie słuchanie, czyniąc każdy wysiłek, aby rozwiązać jakikolwiek konflikt, nawet najmniejszy. Powstrzymujemy się od krzywdzenia mową poprzez kłamstwo, rozpowszechnianie niepewnych informacji, krytykowania innych bez troski czy wglądu.

  1. Będę praktykować wnikliwość i troskę o wszystkie substancje, którymi karmię moje ciało, umysł i serce.

Świadomi cierpienia powodowanego przez nieuważną konsumpcję, wyrzekamy się nadmiernego używania alkoholu, brania narkotyków i innych substancji toksycznych dla naszego ciała, umysłu i serca. Nie karmimy się także treściami, które zmniejszają naszą świadomość, uwagę i jasność umysłu (jak szkodliwe treści w mediach, książkach czy rozmowie). Karmimy się takim treściami, które wprowadzają pokój, dobrostan, radość w moim ciele, umyśle i sercu, a także w kolektywnym ciele mojej rodziny, społeczeństwa i całej Ziemi.

tr

 zdjęcie: Sztuka Świątyni Tara Mandala 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.