Monthly Archives: June 2016

Instrukcje do medytacji spokojnego spoczywania (Shamata)

Instrukcje do medytacji spokojnego spoczywania  (Shamata) Lama Tsultrim Allione: Shamata to w języku tybetańskim Szine. Szi znaczy „spokój” , a „ne” znaczy „przebywanie”. Jest to praktyka osiągania jednopunktowej koncentracji i dzięki temu wchodzenia w stan głębokiego spokoju. Przede wszystkim należy … Continue reading

Posted in Uncategorized

Sutra Serca

SERCE SUTRY DOSKONAŁEJ MĄDROŚCI MAHA PRAJNIA PARAMITA HRIDAYA Bodhisattwa Współczucia, zagłębiony w medytacji Doskonałej Mądrości Maha Prajnia Paramita, ujrzał jasno pustkę pięciu formujących nas skandh i uwolnił się od wszelkiego cierpienia. Wiedz zatem: forma rodzi się z pustki, pustka jawi … Continue reading

Posted in Uncategorized

Pociecha dla własnego umysłu i umysłów innych

Pociecha dla własnego umysłu i umysłu innych W trakcie poprzednich żywotów nie umieliśmy rozpoznać, co jest prawdziwą korzyścią dla nas, ani tym bardziej dla innych istot. Nawet w naszych snach nie powstała cudowna myśl o bodhicitta. Bodhicitta, bardziej drogocenna niż … Continue reading

Posted in Uncategorized