Sutra Serca

SERCE SUTRY DOSKONAŁEJ MĄDROŚCI
MAHA PRAJNIA PARAMITA HRIDAYA

Bodhisattwa Współczucia,
zagłębiony w medytacji Doskonałej Mądrości
Maha Prajnia Paramita,
ujrzał jasno pustkę pięciu
formujących nas skandh
i uwolnił się od wszelkiego cierpienia.

Wiedz zatem:
forma rodzi się z pustki,
pustka jawi się jako forma.

Forma jest pustką,

a pustka jest formą.

Emocje, wrażenia, myśli, pragnienia –
to co wiemy, czujemy i chcemy
także jest puste.

Wszystkie zjawiska są przejawami pustki;
będąc puste nie powstają i nie giną,
nie rosną i nie maleją,
nie są skalane, ani czyste.

Stąd w pustce nie ma formy:
nie ma uczuć, wrażeń, myśli, pragnień,
ani woli i świadomości;
nie ma oka, ucha, języka, ciała, umysłu;
nie ma barwy, dźwięku, zapachu, smaku,
dotyku i postrzegania;
nie ma wiedzy, ani też niewiedzy;
nie ma starości i śmierci, ani ich kresu;
nie ma cierpienia, jego początku i końca,
ani ścieżki wyzwolenia;
nie ma poznania, osiągania,
ani nieosiągania.

Gdy umysł jest wolny od iluzji i lęku,
Bodhisattwa Współczucia
zagłębiony w Doskonałej Mądrości
osiąga Nirwanę.

Dzięki Prajni Paramicie
wszyscy Buddowie Trzech Swiatów
przeszli, przyszli i obecni
osiągają najwyższe, całkowite Oświecenie
Annutara Samjak Sambodhi.

Głoś więc Wielką Dharani

promieniującą, niezrównaną mantrę,

która koi wszelkie cierpienie
wiodąc nas na drugi brzeg: GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SWAHA!

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.