DANA

Każdy nawet  najmniejszy datek jest dla nas bardzo ważny! 

Nasz numer konta: 51 1240 6250 1111 0010 6082 5422

Nazwa odbiorcy: Ośrodek Misyjny Tara Mandala

tytuł: darowizna na cele kultu religijnego

Bardzo dziękujemy! 

Szczodrość na każdym etapie dawania przynosi szczęście. Doświadczamy radości w samej intencji bycia szczodrym. Doświadczamy radości w rzeczywistym akcie dawania. I doświadczamy radości w przypominając sobie, że daliśmy. ” ~ Budda

Dana  w języku pali rozumiena jest jako spontaniczna szczodrość serca.” Budda zaliczył szczodrość lub dzielenie się tym co mamy,  do jednej z sześciu Paramit (Doskonałości), co czyni ją  głównym filarem duchowego życia.

W buddyzmie tybetańskim, istnieje pojęcie tendrel czyli “pomyślna współzależność”, która opisuje szczególną  relację, tworzoną poprzez akt dawania pomiędzy ofiarującym, tym komu jest ofiarowane. Tendrel może być utworzyony pomiędzy nauczycielem a uczniem, ale także pomiędzy członkami sanghi lub innymi osobami.

Dzięki wkładowi pieniężnemu z darowin (dan) i wkładowi czasu nasza sangha może:

 • zapraszać  i organizować  odosobnienia i kursy  z  Lamą Tsultrim oraz autoryzowanymi nauczycielami
 • organizować cotygodniową praktykę buddyjską
 • opłacać należności za lokal, miejce  czwartkowych spotkań sanghi
 • utrzymać stronę internetową
 • wysyłać comiesięczny newsletter
 • wspomagać wyjazdy na treningi, kursy i odosobnienia do Tara Mandala w Kolorado
 • drukować materiały i teksty do praktyki
 • działać charytatywnie na rzecz chorych, biednych i potrzebuących pomocy
 • propagować  zasady  moralne  wynikające z nauk Buddy
 • prowadzić działalność edukacyjną oraz działalność na rzecz ochrony środowiska
 • prowadzić działaność wydawniczą i informacyjną
 • współpracować z innymi sanghami Tara Mandala na świecie oraz z instytucjami o podobnych celach w Polsce i za granicą

Advertisements