Lama Tsultrim Allione

Lama Tsultrim AllioneLama Tsultrim Allione jest nauczycielką w tradycji buddyzmu tybetańskiego znaną ze swoich przejrzystych wyjaśnień nauk buddyjskich, cenioną za niezwykłą mądrość, wynikłą z połączenia wieloletnich nauk i intensywnej praktyki oraz z codziennego życia – doświadczenia bycia matką i świecką praktykującą na Zachodzie. Ta kombinacja pozwala jej rozpowszechniać buddyjską wiedzę w bardzo efektywny sposób, wprowadzając świeży powiew i nowe zrozumienie. Nauki Buddy stają się żywe i inspirujące dzięki jej bogatym wyjaśnieniom.

Tsultrim Allione była jedną z pierwszych amerykańskich kobiet, która przyjęła święcenia na buddyjską mniszkę od XVI Karmapy w 1970 roku. Po czterech latach podjęła decyzję powrotu do świeckiego życia, wyszła za mąż i urodziła czwórkę dzieci. Dalej kontynuowała nauki i praktykę przez ostatnie czterdzieści lat. Zdobyła dyplom magistra Studiów Buddyjskich i Studiów Kobiecych Uniwersytetu Antioch. Otrzymała nauki od wielu znakomitych nauczycieli, takich jak J.Ś. XVI Karmapa, Dilgo Khyentse Rinpocze, Chogyam Trungpa Rinpocze, Namkhai Norbu Rinpocze, Adzom Rinpocze i innych. Nauki, które przekazuje są autentycznymi naukami w tradycji buddyjskiej, w szczególności szkoły Nyingma i Kagyu. Wgląd, który osiągnęła w te starożytne nauki w połączeniu z jej życiowymi doświadczeniami zachodniej kobiety, pozwala jej przekazywać wiedzę w sposób dostępny dla zachodnich umysłów bez utraty znaczenia i bogactwa tych nauk.

Lama Tsultrim jest oficjalnie rozpoznaną emanacją XI-wiecznej dakini Maczig Labdrön, będącej z kolei emanacją dakini Jeszie Tsogjal, parterki tantrycznej Guru Padmasambavy.

Główną inspiracją jej życiowej misji służenia Dharmie jest święta kobiecość. Będąc mniszką w Azji stała się świadoma dyskryminacji płci w tradycyjnej kulturze tybetańskiej. W buddyjskich tekstach religijnych istnieje wiele odniesień do świętej kobiecości w formie bogiń, nauczycielek i symboliki, ale prawdziwe życie kobiet praktykujących było dalekie od ideału stworzonego przez tradycję. Mniszki nie mogły otrzymywać tak wielu nauk jak mnisi.

Na początku lat 80. z połączenia macierzyństwa (w tym bólu po stracie dziecka) i praktyki, zrodziło się pragnienie odszukania historii innych praktykujących kobiet. Kulminacją tych poszukiwań było napisanie książki „Kobiety Mądrości”, która przedstawia biografie tybetańskich praktykujących kobiet, realizujących się w życiu duchowym i osiągających oświecenie, jednocześnie zmagających się z takimi samym trudami, co współczesne kobiety – macierzyństwo, troski życia rodzinnego, dyskryminacja z powodu płci. Te tybetańskie kobiety z przeszłości przedstawione są jako wzory dla dzisiejszych praktykujących kobiet.

Kolejna jej książka „Nakarmić Swoje Demony – Starożytna Wiedza Rozwiązywania Konfliktów Wewnętrznych”, łączy nauki buddyzmu tybetańskiego z nowoczesną psychologią skierowaną na istotne problemy naszej kultury, a w szczególności na to, co powoduje największe cierpienie. Książka przedstawia pionierską metodę pięciu kroków karmienia demonów. Metoda ta jest oparta o tradycyjną tybetańską praktykę Chöd, polegającą na przekształceniu wewnętrznych demonów poprzez nakarmienie ich, zamiast prowadzenia z nimi walki.

Tara Mandala – Ośrodek Medytacyjno-Odosobnieniowy w Górach Skalistych w Kolorado powstał w 1993 roku dzięki snom i wizjom Lamy Tsultrim, z głębokiej potrzeby stworzenia miejsca, w którym święta kobiecość mogłaby się odradzać.

Świątynia Tara Mandala jest jedyną świątynią buddyjską na świecie poświęconą świętej Kobiecości.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close