1.Lama Tsultrim Allione

Lama Tsultrim AllioneLama Tsultrim Allione, jest nauczycielką w tradycji Buddyzmu Tybetańskiego znaną ze swoich przejrzystych wyjaśnień nauk buddyjskich, ceniona za niezwykłą mądrość wynikłą z połączenia wieloletnich nauk i intensywnej praktyki oraz z codziennego życia; doświadczenia bycia matką i świecką praktykującą na Zachodzie. Ta kombinacja pozwala jej rozpowszechniać buddyjską wiedzę w bardzo ciekawy i efektywny sposób, wprowadzając świeży powiew i nowe zrozumienie. Nauki Buddy stają się żywe i inspirujące dzięki jej bogatym wyjaśnieniom.

Tsultrim była jedną z pierwszych amerykańskich kobiet, która przyjęła święcenia na buddyjską mniszkę w 1970 roku od XVI Karmapy. Po czterech podjęła decyzję powrotu do świeckiego życia, wyszła za mąż i urodziła czwórkę dzieci. Dalej kontynuowała nauki i praktykę przez ostatnie czterdzieści lat zdobywając dyplom magistra Studiów Buddyjskich i Studiów Kobiecych Uniwersytetu Antioch. Otrzymała nauki od wielu znakomitych nauczycieli, takich jak J.Ś. XVI Karmapa, Dilgo Khyentse Rinpocze, Chogyam Trungpa Rinpocze, Namkhai Norbu Rinpocze, Adzom Rinpocze i innych. Nauki, które przekazuje są autentycznymi naukami w tradycji buddyjskiej, w szczególności szkoły Nyingma i Kagyu Buddyzmu Tybetańskiego. Jakkolwiek wgląd, który osiągneła w te starożytne nauki w połączeniu z jej życiowymi doświadczeniami zachodniej kobiety, pozwala jej przekazywać wiedzę w sposób dostępny dla zachodnich umysłów bez utraty znaczenia i bogactwa tych nauk.

Lama Tsultrim jest oficjalnie rozpoznaną emanacją XI-wiecznej dakini Maczik Labdron, będącej z kolei emanacją dakini Jeshe Tsogjal, parterki tantrycznej Guru Padmasambavy.

Główną inspiracją jej życiowej misji służenia Dharmie jest święta kobiecość. Będąc mniszką w Azji stała się świadoma dyskryminacji płci w tradycyjnej kulturze tybetańskiej. W buddyjskich tekstach religijnych, istnieje wiele odniesień do świętej kobiecości, w formie bogiń, nauczycielek i symboliki, ale prawdziwe życie kobiet praktykujących było dalekie od ideału stworzonego przez tradycję. Mniszki nie mogły otrzymywać tak wielu nauk jak mnisi.

Na początku lat 80-tych z połączenia macierzyństwa (w tym bólu po stracie dziecka) i praktyki, zrodziło się pragnienie odszukania historii innych praktykujących kobiet. Kulminacją tych poszukiwań było napisanie książki „Kobiety Mądrości”, która przedstawia biografie tybetańskich praktykujących kobiet realizujących się w życiu duchowym i osiągających oświecenie, jednocześnie zmagających się z takimi samym trudami, co współczesne kobiety – macierzyństwo, troski życia rodzinnego, dyskryminacja z powodu płci. Te tybetańskie kobiety z przeszłości przedstawione są, jako wzory dla dzisiejszych praktykujących kobiet.
Jej najnowsza książka „Karmiąc Swoje Demony – Starożytna Wiedza Rozwiązywania Konfliktów Wewnętrznych”, łączy nauki buddyzmu tybetańskiego z nowoczesną psychologią skierowaną na istotne problemy naszej kultury w szczególności na to, co powoduje największe cierpienie. Książka przedstawia jej pionierską metodę pięciu kroków Karmienia Demonów, opartą o tradycyjną tybetańską praktykę Chodu, polegającą na przekształceniu wewnętrznych demonów poprzez nakarmienie ich zamiast prowadzenia z nimi walki.

Tara Mandala – Ośrodek Medytacyjno-Odosobnieniowy w Górach Skalistych w Kolorado powstał w 1993 roku ze snów i wizji Lamy Tsutrim, z głębokiej potrzeby stworzenia miejsca, w którym święta kobiecość mogłaby się odradzać.

Świątynia Tara Mandala jest jedyną świątynią buddyjską na świecie poświęconą świętej Kobiecości.

 

E MA HO!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s