Linia Matki – Magyu

Linia matki LINIA MATKI 7 letnia ścieżka

(zgłoszenia TU)

XI wieczna joginka, dakini i nauczycielka Maczig Labdron rozwinęła dwie ścieżki praktyki: Linię Ojca i Linię Matki. Linia Matki powstała z własnych doświadczeń Maczig głównie z bezpośrednich przekazów od żeńskich bóstw, takich jak Tara i Wadżrajogini, jej własnych doświadczeń medytacyjnych i praktyk, jako kobiety. Linia Ojca powstała z nauk, które otrzymała od swoich męskich nauczycieli.

Maczig była pierwszą, która rozdzieliła linie praktyki na męską i żeńską. To pozwoliło jej uhonorować nauki zarówno pochodzące od nauczycieli męskich jak i nauki, które przyszły bezpośrednio do niej. Maczig miała uczniów, którzy kroczyli dwoma liniami praktyk, a także takich, którzy wybrali jedną z nich. Żadna z tych ścieżek nie była przeznaczona wyłącznie dla kobiet, ani tylko dla mężczyzn. Na przykład, drugi syn Maczig – Tönyöm Samdrub, praktykował i kontynuował Linię Matki.

W swoim ośrodku Tara Mandala w górach San Juan w Kolorado, Lama Tsultrim Allione zdecydowała podążać tym modelem. LINIA OJCA powstała w ramach Programu Gateway (Brama), który rozpoczął się w 2013 r. i opiera się na wszystkich praktykach i naukach męskich nauczycieli Lamy Tsultrim. Wraz z początkiem 2014 roku powstała LINIA MATKI w postaci Programu Magyu.

Lama Tsultrim spotkała się z buddyzmem w Indiach i Nepalu, kiedy była jeszcze nastolatką. Jej związek z buddyzmem pogłębił się przez kilkuletnie doświadczenia bycia buddyjską mniszką we wczesnych latach 70-tych i cały czas doskonali się w doświadczeniach bycia matką trójki dzieci oraz przez jej nieustanne zaangażowanie na ścieżce buddyzmu tybetańskiego, liczne indywidualne odosobnienia, codzienną praktykę oraz ciągłe pobieranie nauk od jej czcigodnych tybetańskich nauczycieli. Łącząc te wschodnie nauki z zachodnim rozumieniem, rozwinęła szczególne metody dostępne i skuteczne we współczesnym świecie tworząc w ten sposób narzędzia pozwalające na prawdziwą transformację ludzkiej istoty.
Lama Tsultrim została oficjalnie rozpoznana, jako emanacja Maczig Labdron. Jest autorką kultowej książki „Kobiety Mądrości” i „Karmiąc swoje demony”

Tak jak i inni nauczyciele Wadżrajany w przeszłości, Lama Tsultrim otrzymywała medytacyjne wizje podczas całego swojego życia. Te wizje kierowały jej życiem na wiele sposobów, jednym z nich było stworzenie Tara Mandala – ośrodka medytacyjno-odosobnieniowego dla autentycznej i głębokiej praktyki na Zachodzie. Tak jak doświadczała tego Maczig Labdron tysiąc lat temu, Lama Tsultrim otrzymała i ciągle otrzymuje wizje szczególnych praktyk z przestrzeni Sambogakaji wynikające z jej szczerego związku z Dharmą. Lama Tsultrim udoskonaliła otrzymane nauki, zorganizowała i ułożyła w pełną ścieżkę oferując ją uczniom, jako program Magyu: LINIA MATKI.

O Programie Magyu

Magyu Program jest wyjątkową okazją, aby wejść w strumień nowej niezwykłej praktyki stworzonej przez Lamę Tsultrim. Połączenie psyche i ducha odróżnia tą ścieżkę od tradycyjnej Linii Ojca. Program Magyu w Linii Matki pracuje bezpośrednio z jednostką pomagając każdemu uczniowi zidentyfikować swoje specyficzne wzorce dając odpowiednie rozwiązania do ich przekształcenia. Uczestnikom Programu Magyu będą oferowane webcasty i tele-nauki, jak również bezpośredni kontakt i wsparcie poprzez rozmowy i korespondencję emailową z Lama Tsultrim oraz jej autoryzowanymi nauczycielami Magyu. Program Magyu jest ścieżką rozwoju osobistego, jak również ścieżka duchowego rozwoju, prowadzącą do rozpoznania i ugruntowania źródła istnienia i jego przejawienia w jednostce.

Ścieżka

Program Magyu podobnie, jak Gateway (Brama) w Linii Ojca to pełna ścieżka trwająca około siedmiu lat (może to zająć mniej lub więcej czasu, w zależności od zaangażowania ucznia), gdzie każdy uczestnik będzie członkiem wspierającej go sanghi. W przeciwieństwie do Linii Ojca, gdzie pewne odosobnienia i kursy muszą zostać zaliczone w ciągu roku, uczniowie Magyu będą brać udział w odosobnieniach, kursach i podejmować zobowiązania do praktyki zgodnie ze swoim własnym harmonogramem. Umożliwia to pewną elastyczność dającą możliwość urodzenia dziecka, zakończenia leczenia w przypadku choroby lub innej sytuacji życiowej. Każdy uczestników Programu Magyu otrzyma ” Kaliyanamitra ” czyli duchowego przyjaciela, autoryzowanego nauczyciela zapewniającego wsparcia osobistej praktyki poprzez e-mail, telefon, jak również spotkania osobiste. Od poziomu Kapała Trening 3 i wyżej każdy student Magyu będzie prowadził również osobiste rozmowy z Lamą Tsultrim jako część programu. Ze względu na fakt, że program jest nowy i linia się rozwija, może ulec pewnym zmianom w swoim przebiegu.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą uczestniczyć w Programie Magyu. Linia Matki jest przeznaczona dla tych, którzy chcą iść duchową ścieżką otrzymując pełne wsparcie. W Programie są odosobnienia, grupowe kursy i indywidualne codzienne praktyki. Uczeń podążający Linią Matki powinien zobowiązać się do praktyki minimum 1, 5 godziny dziennie, okazjonalnych odosobnień i całodziennych praktyk, a także odbycia wszystkich niezbędnych kursów grupowych. Ścieżka prowadzi przez pięć poziomów Kapała rozpoczynając od takich praktyk jak Karmienie demonów i Pradżniaparamity, następnie przechodząc głębiej do praktyk związane z rozpoznawaniem natury umysłu wprowadzonych przez Maczig oraz praktykę CHOD także związaną z Maczig Labdron. Program obejmuje również praktyki i kursy stworzone przez Lamę Tsultrim, takie jak dwutygodniowy Dakini Retrit, Pięć Dakiń, Pięć Buddów, a także Mandalę Yab – Yum oraz indywidualną pracę transformacyjną. Dodatkowo program Magyu obejmuje praktykę Zielonej Tary, Białej Tary – Yab Yum, praktykę lwiogłowej Dakini Simhamuka, jak również pracę z ruchem, praktyki pięciu elementów i inne praktyki rozwijające współczucie.

Ta ścieżka prowadzi zarówno do duchowego jak i emocjonalnego przebudzenia praktykującego, integrując starożytne praktyki tybetańskie z współczesnymi naukami dostosowanymi do naszego zachodniego rozumienia. Magyu Program Linia Matki może być pełną ścieżką sam w sobie, jak również możliwe jest jego połączenie z Programem Gateway (Bramy) w Linii Ojca lub z niektórymi z praktyk z tej linii, takimi jak ngndro dla studentów w ramach potrzeby lub wskazań Kaliyanamitra i Lamy Tsultrim.

Dla posługujących się j. angielskim, więcej informacji tu:
http://taramandala.org/7528/launch-of-the-magyu-program-the-mother-lineage/

Advertisements

E MA HO!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s