Mandala Sanghi

Nasza sangha działa w oparciu o zasady mandali pięciu rodzin Buddy/ Dakiń, tworząc w ten sposób sprawnie funkcjonującą radę, gdzie każdy z nas ma przydzielone zadania, aby poprzez naszą działalność wspierać Dharmę dla dobra wszystkich czujących istot.

MANDALA

Rada sanghi Tara Mandala Polska

struktura wykres.JPG

Rysunek wg  struktury  stworzonej przez Lamę Tsultrim Allione dla sangh Tara Mandala na całym świecie

  • Iwona Khandro/ Budda Dakini / biała rodzina Buddy

Zakres odpowiedzialności: opat ośrodka i koordynator praktyki.  Zakres odpowiedzialności: kierowanie sanhgą, koordynacja praktyki i nauk , współpraca z pozostałymi osobami z rady mandali, prowadzenie spotkań, zebrań , wydarzeń organizowanych przez sanghę, przygotowywanie planów spotkań. Czuwa nad funkcjonowaniem i aktywnościami sanghi oraz składa sprawozdania Lamie Tsultrim oraz koordynatorowi  centralnego ośrodka na temat działalności naszej sangi.

  • Ela Smoleńska /Wadżra Dakini/ niebieska rodzina Wadżry

Zakres odpowiedzialności: przygotowanie, koordynacja i organizacja programów  nauk  (w porozumieniu z Budda Dakinią), funkcja sekretarza sanhgi, notuje przebieg spotkań, zebrań i wydarzeń  organizowanych przez sanghę, jest odpowiedzialna za  rozwiajanie nauk w sandze.

  • Chris Bałdyga / Ratna Daka/ źółta rodzina Ratny

Zakres odpowiedzialności:  funkcja skarbnika, nadzór i troska o zasoby finansowe sanghi, pozyskiwanie funduszy. Jego zadaniem jest dbanie, poprzez wzbogacającą obecność, by sangha była ugruntowana i dobrze się rozwijała. Czuwa nad prosperowaniem sanghi, aby Dharma  i aktywności bodhicitty mogły się rozprzestrzeniać dla pożytku wszystkich istot.

  •  Hania Jabłońska / Padma Dakini/ czerwona rodzina Padmy

Zakres odpowiedzialności: dbanie, utrzymywanie i rozwijanie właściwych relacji w sandze, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu konfliktów. Zachowanie i utrzymanie silnych więzi wspólnoty. Prowadzi i aktualizuje stronę internetową, korespondencję mailową, załatwia sprawy związane z członkowstem, a także reklamą programów i aktywności sanghi na zewnątrz.

  • Andrzej Krzymowski/Karma Daka/ zielona rodzina Karmy

Zakres odpowiedzialności: techniczna organizacja wydarzeń, wybieranie lokalizacji (w porozumieniu z Budda Dakinią), zapewnienie nagrań  video-audio kursów i wydarzeń organizowanych przez sanghę, dbanie o stan urządzeń technicznych i sprzętu, a także załatwianie formalności prawnych jeśli zachodzi taka potrzeba.

Członkami mandali mogą być osoby, które przyjęły buddyjskie schronienia.

Kadencja

Kadencja trwa trzy lata i może być przedłużona na dwie albo na trzy kolejne kadencje, o ile Lama Tsultrim tak zdecyduje. Osoba, która chce zrezygnować, powinna zgłosić to przed upływem drugiego roku, żeby mógł zgłosić się nowy kandydat.

Wymagania

Członkowie sangi Tara Mandala powinni uczestniczyć w naukach Lamy Tsultrim od co najmniej trzech lat. Do mandali można zgłosić się samemu albo być nominowanym. Nauczyciele są autoryzowani przez Lamę Tsultrim, nie zgłaszają się sami, lecz są przez nią zapraszani.

Decyzje

O ile to możliwe, decyzje powinny zapadać jednogłośnie. Jeśli nie udaje się osiągnąć konsensusu, przeprowadza się głosowanie. Rada mandali spotyka się co miesiąc, chyba że planowane jest jakieś wydarzenie lub pojawiają się inne okoliczności uzasadniające potrzebę częstszych spotkań.

SIEĆ MANDALIsiec mandali.JPG

Rysunek interakcji mandali tworzących holistyczną mapę, która opiera się na wizji Lamy Tsultrim z 1987. W wizji tej Lama ujrzała Mandalę Dakini otaczającą ziemię, tworzącą świetlistą sieć zapewniającą  ochronę i stymulującą rozwój duchowy. Sieć  powstała w wyniku łączenia licznych pojedynczych mandali, które powstały tam, gdzie Mandala Dakiń była praktykowana. Takie połączenia mandal względem opisywane jest w Tantrze Czakrasamwary

Centralna mandala na rysunku symbolizuje nasz główny ośrodek Tara Mandala w Kolorado, a pozostałe mandale symbolizują Sangi w innych krajach. Mniejsze mandale skupiają się wokół mandali regionalnych, ale wszystkie i tak powracają do Tara Mandala w centrum. Na przykład mamy nadrzędną, większą mandalę warszawską, a dalej mniejsze mandale w różnych miastach Polski. Mniejsze mandale składają sprawozdania i są koordynowane przez mandale regionalne. Każda grupa bierze swoją nazwę od regionu albo miasta, które reprezentuje, na przykład Bay Area Mandala, następnie są mandale zależne, jak Mandala Oakland, Marin czy Sonoma. Do mandali niemieckojęzycznej należeć mogą na przykład mandale w Wiedniu czy w Dusseldorfie.

Advertisements