Nauczyciele

Dagmar Loewenkamp –praktykuje buddyzm od 1989 roku, pracując jednocześnie jako terapeutka i superwizorka terapii analitycznej, hipnoterapii oraz pracy z ciałem i oddechem. Pobierała nauki w kilku buddyjskich szkołach, przez wiele lat była uczennnicą Sogyala Rinpocze i Dzongsara Khyentse Rinpocze. Łączy pracę terapeutyczną ze ścieżką buddyjską. W latach 1999-2005 była wykładowczynią „Karuna Training” (niemieckiej wersji programu psychologii kontemplacyjnej Uniwerstytetu Naropa). Jest nauczycielką medytacji śamatha. W 2004 roku poznała Lamę Tsultrim Allione i od tego czasu jest jej uczennicą, nieustannie czując głęboką wdzięczność za odnalezienie ścieżki kobiecej mądrości.

dagmarDagmar Loewenkamp ma autoryzację do udzielania następujących nauk:

  • Pradżnia Paramita

  • Feeding Your Demons™

  • Kapala Training Level I

  • Dzinpa Rangdröl  Ngöndro Lung z wyjaśnieniami

 

Kontakt: Dagmar-loewenkamp@t-online.de